Zimní Služby

 

Provádíme údržby komunikací sněhovou frézou a dalšími prostředky.

  • Odklízení sněhu z jakýkoliv střech a ploch
  • Zimní údržbu schodišť, zastávek, přechodů, parkovišť
  • Posyp a čištění parkovacích ploch a velkých areálů
  • Prodej posypového materiálu
  • Zimní údržba frézováním a posypem